Social intranet

Social intranet

Je teamleden altijd dichtbij

Een social intranet is een platform dat medewerkers met elkaar én met externe relaties en partners verbindt. ‘Social’ omdat de nadruk niet ligt op ‘eenrichtingsverkeer’, de aansturing van medewerkers of het beheer van een database maar op interactie en samenwerking. Een intranet als bron van inspiratie en samenwerking en tevens een voedingsbodem voor innovatie.

Flexibel samenwerken

Bij een social intranet staat communicatie en kennisdeling centraal: eenvoudig contact met collega’s in zogenaamde 'tijdlijn'. Deze oplossing faciliteert ook samenwerking in groepen, op ‘LinkedIn / Facebook’-achtige wijze. Een medewerker kan bij een groep collega's tegelijk informeren of een dienst kan worden overgenomen. Ambulante medewerkers die elkaar weinig zien delen informatie en documenten in een projectgroep.

Eenvoudig kennisdelen

Het sociale intranet is een online platform waar je kennis deelt. Je aansluit bij groepen. En waar je samenwerkt binnen projecten én ook met externen. Een social intranet kan het aantal e-mail berichten significant terugdringen en zorgt ervoor dat uw team informatie niet hoeft op te zoeken in oude e-mail berichten. Kennis blijft zo op het platform bewaard. 

Adoptie door uw medewerkers

Gloedonline maakt de vertaalslag vanuit de koers en de ambitie van de organisatie naar de inzet van een social intranet. Het ‘waarom’ staat voorop; daarna volgt de wijze van realisatie. Zo worden medewerkers gemotiveerd om mee te doen. Doelen zijn belangrijker dan de tool.

Het succes van een social intranet valt of staat met een goede adoptie door uw medewerkers. Om dit te bereiken, gebruikt Gloed een aantal interactieve werksessies. Een aantal ambassadeurs uit uw organisatie speelt hierin een belangrijke rol.

Interactieve werksessies

  • kick-off en projectinventarisatie, functionele uitvraag en planning
  • grafisch ontwerp / interaction design
  • training bijeenkomst ‘ambassadeurs’
  • training bijeenkomst ‘MT / directie’
  • training bijeenkomst web redacteuren ‘Umbraco cms’
  • begeleiding bij content inventarisatie en content migratie
  • begeleiding lancering live-gang

Embrace partner

Gloedonline is partner van Embrace social business software. Dit is in onze ogen de meest veelzijdige en gebruiksvriendelijke online oplossing voor kennisdelen, communiceren en samenwerken binnen de organisatie én daarbuiten. Deze software heeft zich bewezen. Ruim 200 organisaties in Nederland maken er gebruik van. Bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen en Wageningen Universiteit. Maar ook middelgrote zorgorganisaties zoals Pantein en bedrijven zoals VPRO. In samenwerking met Embrace ontwikkelden wij voor Quantore het intranet ‘Qlik’.

Ervaring door eigen gebruik

Gloedonline is zelf enthousiast gebruiker van de Embrace software. Met ons eigen social intranet 'Drift' verbinden we de gezamenlijke 30 medewerkers van Gloedonline en Gloedcommunicatie. We delen kennis en werken samen in projecten. Ook geven we veel klanten en partners toegang tot de projecten voor transparantie en co-creatie.

Toegepast in

Wil je meer weten?

Stel je vraag aan Marco van Zomeren - directeur | online ondernemer
marco-portret.jpg