Milieu & mobiliteit

Het verschil maken met online communicatie

Gloedonline levert graag een bijdrage aan een duurzame wereld. Een mooie, schone, leefbare omgeving waarin we ons thuis voelen én gemakkelijk verplaatsen. Daarvoor is vaak gedragsverandering nodig. Om papier in de vuilnisbak te gooien in plaats van ernaast. Of om op de fiets te stappen in plaats van in de auto. Online communicatie werkt daar uitstekend bij.

Mobiliteit

Websites, apps en e-mailmarketing zijn prima hulpmiddelen om mensen ergens letter of figuurlijk toe te bewegen. Om op een andere manier te reizen. Om infrastructuur effectiever te gebruiken. Om zich een nieuwe vervoersoplossing sneller eigen te maken. In mobiliteitsprojecten werken we nauw samen met de mobiliteitsadviseurs van Gloedcommunicatie.

 

Milieu

Natuur en milieu zijn voor Gloedonline een grote bron van inspiratie. Schone energie, natuurbehoud, afvalscheiding en duurzaamheid zijn onderwerpen waar we graag aan meewerken. We deden dat onder meer voor het Kroondomein Het Loo, Participatiekaart.nl en campagnes voor Nederland Schoon.

Wil je meer weten?

Stel je vraag aan Marco van Zomeren - Online adviseur