UCCZ Dekkerswald

UCCZ Dekkerswald

Het Universitair Centrum voor Chronische Ziekten (UCCZ) Dekkerswald in Nijmegen zet zich speciaal in voor mensen met een chronische long- of hartaandoening. Die moeten een zo goed en aangenaam mogelijk leven leiden. Om hen optimaal te informeren over mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling, vroeg UCCZ aan Gloedonline een nieuwe website te realiseren.

UCCZ-website-groot.jpg
UCCZ-zelftest.gif

Zorgvuldig proces

Samen met UCCZ koos Gloedonline voor een zorgvuldig proces. Eerst analyseerden we de doelen en doelgroepen van de site en verwerkte de resultaten in een werkend draadmodel en sitemap. Zo kreeg elk hoofdonderwerp – sneldiagnostiek, longziekten, hartziekten en het slaapcentrum – een eigen subsite met onderwerpspecifieke informatie. Helder en overzichtelijk. Ook ontwikkelden we een zelftest en gaven we behandelingen letterlijk gezicht met een heldere koppeling tussen arts en onderwerp. Zo is voor patiënten altijd duidelijk door wie ze behandeld worden.

uccz-intranet.gif

Vervolgopdracht: intranet

Gloedonline ontwierp en bouwde de website op basis van de nieuwste versie van Umbraco CMS. Tot grote tevredenheid van de klant, die ons na oplevering direct vroeg om ook het intranet van UCCZ te realiseren. Een opdracht naar ons hart!

Wil je meer weten?

Stel je vraag aan Marco van Zomeren - Online marketeer / directeur