Lokale zorgmeter

Lokale zorgmeter

 

Informatie over het sociale domein is er in overvloed. Waar vind je de juiste gegevens? Over onderwerpen als zorg, welzijn, opvoeding en sociale activering? Specifiek voor jouw gemeente? Hiervoor heeft Gloedonline een nieuwe online tool ontwikkeld: www.lokalezorgmeter.nl.

Voor wie is de Lokale Zorgmeter?

De rekenkamers van de verschillende Nederlandse gemeenten onderzoeken de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van lokaal beleid. Hiervoor verzamelen zij gegevens die van belang zijn voor burgers en gemeenteraadsleden. De Lokale Zorgmeter stelt gemeentelijke informatie binnen het sociale domein beschikbaar voor iedereen.

 

‘De Lokale Zorgmeter bundelt de informatie die beschikbaar is over een bepaald onderwerp. De zoekterm zet je daarbij op het juiste spoor. Dat spaart een hoop tijd.’

Judith Rotink, raadslid gemeente Nijmegen

 

De Lokale Zorgmeter:

  • Bevat betrouwbare informatie over verschillende onderwerpen in het sociale domein.
  • Helpt gemeenteraadsleden om snel de juiste informatie te vinden en in verband te brengen.
  • Verbetert de informatievoorziening aan gemeenteraadsleden en publiek.
  • Levert een bijdrage aan de controlerende taak van gemeenteraden en rekenkamers.
  • Vergemakkelijkt het opdoen van dossierkennis in verschillende beleidsterreinen.
  • Biedt meer inzicht en transparantie in gemeentelijk beleid.

Zoeken binnen het sociale domein

Via de Lokale Zorgmeter krijg je antwoord op vragen zoals: wat is het percentage werklozen jongeren? Hoeveel gezinnen krijgen ondersteuning van sociale wijkteams? En waarom kiezen burgers voor mantelzorg of vrijwilligerswerk? In verschillende beleidsterreinen is er informatie beschikbaar. Van Wmo en jeugdhulp tot en met pgb, zelfredzaamheid en mantelzorg.

Onderwerpen overzichtelijk in beeld

Je kunt op trefwoord snel en eenvoudig zoeken naar achtergrondinformatie, onderzoeksresultaten, pijlers, kerndoelstellingen, beleidsvragen en rapporten. Per categorie verschijnen de zoekresultaten overzichtelijk op één scherm. Hierdoor zie je eenvoudig welke informatie over een onderwerp voorhanden is, vind je snel wat je zoekt en kun je informatie ook makkelijker in verband brengen.

‘Als ik de zoekterm ‘jeugd’ intik, dan krijg ik het percentage jongeren met overgewicht te zien, plus de bijbehorende kerndoelstellingen en beleidsvragen. Handig!’

Inge van Dijk, raadslid gemeente Nijmegen

Online tool voor de gemeente Nijmegen

De Lokale Zorgmeter van de gemeente Nijmegen bevat honderden beleidsstukken en rapporten, die de gemeente in drie jaar tijd allemaal een plek heeft gegeven in de online tool. In opdracht van de rekenkamer van de gemeente Nijmegen ontwikkelde Gloedonline de website en begeleidde medewerkers bij het gebruik ervan. Nu beheert de gemeente de website zelf via het gebruiksvriendelijke contentmanagementsysteem Umbraco. 

Ook een Lokale Zorgmeter?

De gemeente Nijmegen stelt de tool beschikbaar, zodat ook andere gemeenten hun beleid in kaart kunnen brengen. Dat betekent dat Gloedonline de techniek van de Lokale Zorgmeter mag gebruiken voor verdere ontwikkeling op maat. Wil je meer weten over de Lokale Zorgmeter? Heb je interesse in een demonstratie of een vrijblijvende offerte? Vul dan onderstaand formulier in. 

Toegepast in

Wil je meer weten?

Stel je vraag aan Marco van Zomeren - directeur | online adviseur
marco-portret.jpg